MAGNETKORTLÄSARE

Magnetkortläsare IGGCARD IPS89-C10

IGGCARD IPS89 är ett avancerat och lätthanterligt inpasseringssystem för en eller två dörrar.
IPS89 har olika säkerhetsnivåer:
MKL: Enbart magnetkort
MKL/EKL: Magnetkort + personlig kod
EKL: Enbart personlig kod
Säkerhetsnivåerna kan styras från ett inre eller yttre tidur.
Olika typer av kort såsom bankomatkort,  minutenkort, kontokort och kreditkort kan användas. 
IPS89-C10,092.jpeg (9780 bytes)
             Cemtralenhet IPS89-C10
             (Låsbart lock avtaget.)

Funktioner IPS89-C10

 • Centralenhet och läsare är avskilda,  (delat montage), vilket ger hög säkerhet.
 • Upp till 700 st. magnetkort CR-80 (bank-, konto- kredit- och minutenkort) med personliga 4-siffriga koder kan användas.
 • Inprogrammering (inloggning) av magnetkort och personliga koder görs vid dörrterminalen.
 • Icke flyktigt minne, vilket betyder att alla programmerade magnetkort och personliga koder bibehålles vid nätspänningsbortfall.
 • Display med 6 tecken vid centralenheten, som är till stor hjälp vid programmering av koder, tider och alla övriga funktioner.
 • Felrapportering presenteras vid displayen.
 • Fjärröppning eller spärrning kan anslutas.
 • Förberedd för anslutning av larmförbikopplare.
 • Den femsiffriga behörighetskoden (Masterkoden) kan ändras (omprogrammeras), vilket höjer säkerheten väsentligt.
 • Möjlighet att ansluta laddningsbara batterier för gångreserv vid nätspänningsbortfall.
 • Inbyggda automatiska laddningskretsar för batterier.


     Magnetkort CR80
 • Alla magnetkort typ CR-80, standardkort, som är präglade vid spår två kan användas.
 • Upp till 700 olika magnetkort kan användas.
 • De flesta har någon typ av magnetkort, som kan användas vid IPS89 och man slipper extra magnetkort.
 • Om ett magnetkort tappas bort eller saknas kan detta spärras på ett enkelt sätt.
 • Återfås det förlorade kortet går det bra att programmera in det i systemet igen.
 • Till varje magnetkort är knutet en personlig kod, PIN-kod.

 


 

 

mer_info_jpg.gif (1156 bytes)


Magnetkortläsare IGGCARD IPS89-C100T
Tid- och händelseregistrering. En persons kortnummer, tid, datum, in/ut och dörrnummer registreras.
Varje passering kan skrivas ut omedelbart eller buffras i ett inre buffertminne.
Varje central kan buffra 2000 passeringar eller försök till passeringar. Överskrides 2000 passeringar, droppas den äldste ut och den senaste registreras.
Övriga grundfunktioner är samma som för IPS89-C10.
IPS89-C100T,097.jpeg (8375 bytes)          Centralenhet IPS89-C100T
           (Låsbart lock avtaget.)
 

mer_info_jpg.gif (1156 bytes)


Tekniska data IPS89-C10

Antal individuella låskanaler:   
Antal siffror i varje kod, pin-kod:
Antal siffror i masterkoden:  
Tid för inslagning av kod:  
Ellåsets öppningstid:     
Kodförbikoppling:    
Display:
Minne:
Manöverspänning till ellås:  
Låskanalernas belastning:  
Spänningsmatning:    
Effektförbruknig:
Dörrterminaler:
Temperaturområde: 
Dimension (bxhxd):

2 st.
4 st. 
5 st.
0,5 sek./ siffra.
1-9,9 sek.
Tryckknapp för varje låskanal.
6 tecken, alfanumerisk, röd.
NovoRAM,  icke flyktigt minne.
8-12V, DC.
Max. 1A/ låskanal.
13-16V, AC eller 15-20V, DC.
Ca 4W i tomgång.
Slits- eller insticksläsare med BCD-kod.
-10°C till +60°C.
190x120x60 mm.
(Monteringsplatta 190x145 mm.)
  
 


Tekniska data IPS89-C100T

Antal kort (kort som är programmerade vid spår 2)
Registrering:
Tidregistrering:
Kalendertidregistrering:
Dörrnummer:
Feltyp:
Passerriktning:
Skrivare:
Överföringsmedia:

Övriga tekniska data är samma som för IPS89-C10.

700 st.

Timme, minuter.
År, månad, dag.
01-99.
Kortfel/ Fel kod/ inget.
In/ Ut.
Vanlig bleckstråleskrivare eller laserskrivare.
RS 232 (strömloop).
Önskas mera information eller tekniska data är Ni välkomna att kontakta oss

Ing.f:an Göran Gustafsson & Co.
Asphagsvägen 9, S-732 48 ARBOGA
Tel: 0589-14115. Fax: 0589-14185
e-post: igg@igg.se

Copyright © 2000 IGG