MANÖVER- OCH INDIKERINGSPANELER

Allmänt

Manöver- och indikeringspaneler (MIP)
utvecklas och tillverkas i många utföranden. Panelerna är ergonomiskt riktigt utformade, vilket eliminerar många felmanövreringar och feluppfattningar i stressade situationer. Panelerna är också lättbegripliga och överskådliga. De är utrustade med manövervänliga och tydliga tryckknappar och indikeringslampor med olika kombinationer av dessa.
    Smk-3_5.jpeg (8072 bytes)
   
Manöver- och indikeringspanel LFP99.
Panelen är konstruerad för att kunna aktivera larm- och fotosystem vid stressade och utsatta kassaplatser. Den har stort "barriärskydd", som förhindrar

onödiga falsklarm.
          Lfp99_2.jpeg (8047 bytes)
 


Önskas mera information eller tekniska data är Ni välkomna att kontakta oss

Ing.f:an Göran Gustafsson & Co.
Asphagsvägen 9, S-732 48 ARBOGA
Tel: 0589-14115. Fax: 0589-14185
e-post: igg@igg.se

Copyright © 2000 IGG