EMC och kvalitet
 

Vi är din resurs för elektronikutveckling och EMC. Effektiv utveckling och spetskompetens inom EMC ger kortare utvecklingstid, hög kvalitet och optimal lönsamhet.


EMC-direktivet 89/336/EEC och MIL-STD-461 ställer krav p?EMC.
EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet och kan uttydas som en apparats, utrustnings eller systems förmåga att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska milj?utan att oacceptabelt påverka annan utrustning.   
Elektromagnetiska störningar kan vara av ledningsbunden eller strålad karaktär. Det kan röra sig om såväl lågfrekventa som högfrekventa fenomen, bredbandiga eller smalbandiga. 
IGG har specialiserat sig p?utveckling och konstruktion av avancerad elektronik där stora krav ställs p?EMC.

Läs mera om EMC och störningar.

 

 


Specifikation

 

Apparat- och systemspecifikationen ska vara s?nbsp; utarbetad att det i detalj definierar elmiljökraven. Specifikationen kan innehålla dels krav p?utförande, granskning och provning med  tillhörande gränsvärden.        

Läs mera om specifikation ock krav.
 
Konstruktion och utveckling


För varje apparat, som ska konstrueras eller köpas från leverantör eller underleverantör, ska elmiljöbetingande krav ställas upp. Det är viktigt  att noga definiera olika gränsytor och gränssnitt mellan olika apparater i ett system.

Mera om EMC vid konstruktion och utveckling.
                   
 Granskning


Det är viktigt att elmiljöegenskaper granskas av en kompetent person. Ritningsgranskningar och uppbyggnadsgranskningar ska utföras vid lämpliga tidpunkter i en tidplan. Granskningarna ska visa p?att ett tidigt stadium att projektet genomförs, som avsett, och att slutprodukten med stor sannolikhet kommer att klara uppställda elmiljökrav och CE- märkningskrav.

Mera om granskning.
  

Provning

 
Saknas elmiljöerfarenheter  p?en nykonstruerad apparat krävs i regel nödvändig provning.           
Provningens omfattning och krav bedöms från apparat till apparat av kompetent person. I regel är det generella EMC-krav som tillämpas.
Konstruktionsprovning kan utföras under konstruktionsfasen. Komplett provning utförs p?färdig prototyp eller p?första serieexemplaret.
Genom att ha samarbete med erfaren specialist kommer slutprodukten ej att försenas eller fördyra apparaten. Målsättningen ska vara att elmiljökostnaderna ska minimeras.

Mera om verifiering och provning.
 

 

 

 

 

Dokumentation


Dokumentation av EMC-egenskaper, som krävs.

CE- dokumentation för underlag till bedömning:
?nbsp; Teknisk rapport
?nbsp; Teknisk konstruktionsfil
?nbsp; Tillverkaredeklaration
?nbsp; Försäkran om överensstämmelse

Dokumentation för militära projekt:
?nbsp; Teknisk specifikation
?nbsp; Typprovningsföreskrift
?nbsp; Typprovningsrapport
?nbsp; Avvikelserapport
?nbsp; Kontrollrapport

Kontakta IGG, som kan vara till stor hjälp vid framtagning av ovanstående dokument.

Mera om dokumentation och dess omfattning


 

 

 

 


Kurser


EMC-kunnande bygger p?kunskap och lång erfarenhet.
IGG håller kurser för personal, som konstruerar apparater och system, vilka ska CE-märkas.
Vi har även utbildning för personer som konstruerar apparater och system inom det militära området. De som deltar i dessa får en grundläggande EMC- kunskap, som behövs för att konstruera militära utrustningar mot militära krav som MIL-STD-461D och MIL-STD-461E.
Önskas en "riktad" utbildning inom något speciellt område eller speciell apparat kan vi anpassa kursen till detta.
Vi har ocks?möjligheter att hålla kurserna p?Ert företag.
 

Mera om kurser och kursplaner.

 


Kunskaper och erfarenheter


Vår erfarenhet inom elmilj?området sträcker sig 20-25 år tillbaka och vi har varit med och utvecklat avancerade militära flygburna apparater och markapparater. Vi har även erfarenheter av civila apparater som har CE- märkts.


 
 

Önskas mera information är Ni välkomna att kontakta oss
 
 
  Ing.f:an Göran Gustafsson & Co.
 Asphagsvägen 9, S-732 48 ARBOGA
 Tel: 0589-14115. Fax: 0589-14185
 e-post: igg@igg.se

 
 
 
 

 

Be reliable through your own self around ones own replica watches uk and even take advantage of everything that you¡¯ve gotten. It¡¯s everything regarding replica watches uk. Will do Beyonc¨¦ Gwyneth Paltrow, Famous person Workoutscarry the shape through swiss replica watches, oh yea absolutely yes your lady will do thinking that causes the significant difference. Can certainly which will coffee beans has cherished some good replica watches. Just a few mugs 24 hours will now be thought about good including imperative to decent in general rolex replica sale. Super stars enjoy Halle Fruit vow via the potential in coffee beans, not only for to help you inside rev together ones own energy with the rolex replica sale though outwardly on top of that. That¡¯s a product extraordinary and even efficient as a result thankful to help you Truck Jones designed for writing merely small-scale replica watches belonging to the King she or he was confident.