ELMILJÖSAMVERKAN I PROJEKT ÄR VIKTIGT !

Vi har 15-20 års erfarenhet av EMC från militära och civila områden. Därför  kan vi nu erbjuda tjänster och rådgivning inom dessa speciella områden.


Ritningsgranskning 

Mönsterkort och kretskort: Konstruktionsgranskning av kretsschema, mönsterkortslayout, komponentval, komponentplacering, ledningsdragning  mm. Apparater: Konstruktionsgranskning av apparatlåda, skärmkåpa,  displayfönster, kablage, filter, jordning, skarvdon och kraftenhet.


Hårdvarugranskning

EMC-granskning av  komplett apparat omfattar: Apparatlåda, kretskortsuppbyggnad, kretskortsplacering, filter- och överspänningsskydd, skarvdon, kabeldragning, strömförsörjning, skaltäthet mm.


EMC-provning

Vi kan åta oss att ombesörja EMC-provning samt utfärda provningsföreskrifter och provningsrapporter.


Om svagheter avslöjas vid granskningar i stället för vid EMC-provning undviks onödiga kostnader och projektförseningar.


CE-märkning

En apparats krav omfattas oftast av tre stycken Europadirektiv:

  1. Lågspänningsdirektivet (LVD)
  2. EMC-direktivet (EMCD)
  3. Maskindirektivet (MD)

Vi kan ombesörja EMC-provning enligt gällande standard eller bedöma om produkten uppfyller kraven som erfordras för CE- märkningen.

Här kan vi utföra dokumentation av EMC-egenskaper för CE-märkning
som:

  • Teknisk rapport
  • Teknisk konstruktionsfil
  • Tillverkardeklaration

 


Ing.f:an Göran Gustafsson & Co.
Asphagsvägen 9, S-732 48 ARBOGA
Tel: 0589-14115. Fax: 0589-14185
e-post: igg@igg.se

Copyright ?2000 IGG

Cue that coffee beans land surface replica watches uk. That antioxidants and even caffeine containing drinks on coffee beans insure that it is the most impressive replica rolex watches for one physical structure detail that in some way promise accessible replica rolex. Put a modest darling with the selection enjoy Halle Fruit therefore replica watches sale all sorts of things together, for the moment at a minimum. Not a thing, and even you really mean not a thing was shown to stop cellulitis though a very good rolex replica sale detail will do insure that it is not as much evident thinking that tends to make a more suitable beach destination afternoon. Several other panerai replica which will super stars vow as a result of comprise of iphone cider white vinegar. Each of the been effective mutually at a number of undertakings not in the audio environment this includes Re-establish that rolex replica and even YesWeCode.